Jabes var den mest ansete af brødrene. Hans mor gav ham navnet Jabes, »for jeg har født ham i smerte,« sagde hun. Jabes påkaldte Israels Gud og sagde: »Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte.« Og Gud gav ham, hvad han bad om.
1. Krøn. 4:9-10 (Bibelselskabet)